Taras Bog, the Danish edition of Tara’s Book, was the first book published by Dr. Widad Akreyi, a renowned humanitarian and human rights defender. The novel, which is semi-autobiographical in nature, is set in Denmark and Kurdistan. NovoReads electronic and paperback editions are available now.

Order a copy of the book on Amazon here
Order a copy of the digital on Amazon here

Widad Akreyi’s novel, Taras Bog, was first published in 2003. In 2005, the Norwegian Cultural Council bought Tara’s Book and distributed it to all libraries across the country, which made her the first (female) Kurdish writer to achieve such international recognition.

Tara’s Book is a voyage of discovery, a novel about Tara, a Kurdish young woman who was forced to flee her country and rebuild her life in Europe.

Description in English

Tara’s Book tells the story of Tara, who lives under the shadow of hope. The hope is the narrator’s hope for peace and freedom from all forms of oppression. The shadow is both that of dictatorial regimes and that of her past, a shadow that continues to haunt her life.

This book paints a portrait of an idealist who had to contend with repression from her earliest school days and had to flee with her family while she was still a child. She had seen her father and later her best friend return as shadows of themselves. The crime they all had committed was being Kurds in Iraq under Saddam Hussein’s regime. Despite this, despite escape and assault, the narrator manages to maintain hope.

Tara’s Book may leave you with a heightened sense of reflection because it is authentic.

Description in Danish

Taras Bog handler om Tara, som lever under håbets skygge. Håbet er fortællerens håb om fred og om frihed for alle former for undertrykkelse. Skyggen er både den, virkelighedens diktatoriske styrer stadig kaster over befolkninger og den, hendes egen fortid bliver ved med at kaste over hendes liv.

Denne bog tegner et portræt af en idealist, der må slås med undertrykkelse fra sin tidligste skoletid og må flygte med sin familie, mens hun stadig er et barn. Hun må se sin far vende tilbage som skygger af sig selv, og hun må begrave sin bedste veninde. Den fælles forbrydelse, de alle har begået, er at være kurdere i Irak under Saddam Hussein. Trods dette, trods deltagelse i kamp, hvor hun smugler mad til belejrede og spreder sandheden om overgrebene på dissidenter, trods flugt og overfald formår fortælleren at bevare sit håb.

Taras Bog er barsk, fordi den er virkelig.

Reviews in Danish
Anmeldelser på Dansk

Ugebladet Søndag, Danmark, Nr. 40.29.9.03
Tips om Bøker side 20

Taras Bog er en stærk og rørende fortælling om kurdernes forhold i Irak, hvor Saddam Hussein og Baathpartiet ikke skyr nogen midler i udrensningen af det kurdiske folk. Vi følger pigen Taras vej igennem barndommen, hvor hun nægter at blive medlem af Baathparitet, og de følger det giver. Vi hører om hendes studietid, hendes familie, venner, de mennesker hun undervejs i dette ragnarok kommer i forbindelse med og om hendes svære, ensomme flugt til Danmark. Widad Akreyi debuterer med Taras Bog, som er helt usædvanligt velskrevet og et historisk vidneudsagn. En bog, som skal læses, hvis man ønsker at vide noget om den verden, vi nu lever i.” AL

Ugeskrift for Læger; 08.12.2003
Overlæge Bente Danneskiold-Samsøe

Taras Bog handler om en irakisk pige, som er kurder. Hendes opvækst og ungdom foregår under umenneskelige politiske vilkår under Saddams regime, og da ydmygelserne gentages i hendes nye land Danmark på et tidspunkt, hvor hun netop er i gang med en uddannelse, bryder hun sammen og bliver således provokeret påført en unødvendig psykisk sygdom. 

Forfatteren Widad Akreyi, som bogen handler om, må være usædvanlig sprogbegavet. At kunne tilegne sig et nyt sprog med alle dets nuancer i detaljerede beskrivelser af tanker og følelser i forbindelse med ufattelige ydmygende voldsomme torturoplevelser i hjemlandet og til sidst også her i det såkaldte demokratiske Danmark. Der er en stor forebyggelsesværdi mod tortur gemt i bogen. Også derfor bør den roses. Beskrivelse af uhyggelige og umenneskelige virkelige begivenheder, som er blevet forfatterns forfærdelige erfaringer, kan ingen fantasere sig til. Alligevel har bogen overvejende positive betragtninger – et fantastisk stykke forfatterarbejde, som vi danskere bør tage imod med ydmyghed og taknemmelighed.

Bogen er et mesterstykke i situationsbeskrivelser…. Den burde læses ikke alene af gymnasieelever, universitetsstuderende og politikere, men også af læger med interesse for flygtningeintegration, demokrati og menneskerettigheder. 

Det er spændende læsning, men også hårrejsende. Det indtryk forstærkes af, at forfatteren beskriver sine egne oplevelser også som flygtning i et såkaldt demokratisk land. Det er beskæmmende læsning, som kan give også læger en bedre indsigt og forståelse fro flygtningenes reaktioner og lidelser.

Der er kun et problem med bogen, og det er, at den er på dansk, hvorfor den kun vil kunne læses af 5 mio. dansk-talende. Taras Bog burde oversættes til mange sprog specielt inden for EU, men først og fremmest til engelsk.“

Som kurdisk pike er Taras situasjon høyst usikker. Hun får det råd å flykte mens hun ennå kan. Hun får hjelp og starter sin flukt nordover mot Tyrkia. På veien møter hun ofre for regimets krigføring mot den kurdiske minoriteten.

BogGuide, Danmark
Anne-Dorte Larsen sa: “Taras Bok er stor samtidshistorisk bok“

About The Author

Dr. Widad Akreyi is a humanitarian and human rights defender. Originally from Kurdistan, Widad now resides in the Western part of the world, where she has received a Master’s degree in genetics and a PhD in global health and epidemiology.

Widad launched her first novel, “Taras Book,” in 2003. Other books on human rights and global health followed. Her major literary work is The Viking’s Kurdish Love, in which she channels powerful messages that uplift, motivate and inspire change and understanding.

Widad has been awarded the prestigious International Woman Harmony Award in 2018 for devoting her life to defending human rights, Pacem in Terris (Peace on Earth) Peace and Freedom Award in 2017 for her lifelong commitment to peace, justice and dignity for all, the Davenport Mayor Medal for her lifetime contribution to defending human rights, the 2014 International Pfeffer Peace Award for her worldwide efforts in support of peace and justice, and the 2013 Special Prize for bridging the gap between cultures.

CONNECT WITH WIDAD AKREYI

Categories: BooksEbooks